Feng shui – reč umenia

august 14th, 2013

Častokrát sa nám stáva , že aj keď náš domov by mal byť tým najlepším miestom, kde sa budeme cítiť príjemne, pohodlne a spokojne, ale veľakrát tomu nie je tak. Človek je tvor, ktorý ustavične niečo hľadá, chce zdokonaľovať a vynaliezať stále niečo nové. Feng shui umenie učí, že každý kúsok nábytku, či doplnky, skrátka všetko v domácnosti by malo mať svoje miesto, aby bol človek vyrovnaný a pokojný.

Feng shui umenie ako také má svoj pôvod v starobylej Číne. Učí vlastne o harmonizácii priestoru. Je možné sledovať aj viaceré línie tohto učenia, čo môžeme označiť ako školy tohto umenia. Spomeniem tie, ktoré sa používajú najviac. Sú to škola živlov, hviezd, kompasu a tvarov. My sa však zameriame na umelecké diela z pohľadu Feng shui.

Ak skúmame umelecké dielo z pohľadu Feng shui, všímame si viaceré aspekty:

– je to „reč obrazu“ – umelecké vyjadrenie autora

– autor ako osobnosť a individuálny tvorca

– množstvo farieb obsiahnutých v diele

– životné obdobie a vnútorné rozpoloženie autora v čase, keď tvoril dielo

– forma a materiál, na ktorom je dielo spracované

– vonkajšie vplyvy

Na základe týchto aspektov môžeme určiť, kde a aké dielo je vhodné do určitého priestoru, napr. do nášho domu. Hlavným kritériom pri umiestňovaní diela z pohľadu feng shui je reč a obsažnosť obrazu. Je to taký základ, podľa čoho určíme vhodnosť, či nevhodnosť diela pre určitú časť bytu, či domu.

Vneste si aj vy pokoj, harmómiu a šťastie do vášho domova a objednajte si feng shui obrazy za výhodné ceny.

Comments are closed.